ASCO logo

zdjęcie w tle

Proces
wsparcia produkcji

ASCO Co. Ltd. Sp. z o. o. działając głównie jako kooperant renomowanych firm europejskich chce dostarczać najwyższej jakości wyroby i usługi w zakresie wytwarzania konstrukcji spawanych, podzespołów  i części mechanicznych, montażu wyrobów ze stali i materiałów nieżelaznych, szczególnie dla budownictwa i transportu kolejowego. Usługi z zakresu cięcia materiałów strumieniem wody, laserem, plazmą, obróbki plastycznej na zimno, skrawaniem oraz malowaniem na mokro.

Magazyn wyrobów
gotowych

Kompletacja
Pakowanie
Identyfikacji

Obsługa handlowa

Utrzymanie relacji
Obsługa zapytań

Wsparcie technologiczno
-konstrukcyjne

Główny spawalnik IWE
Technolodzy, konstruktorzy

Magazyn surowców

Kontrola materiałów na wejście
Zgodność wymiarów, gatunków,
atestów, składu chemicznego

Zarządzanie kadrami

Szkolenia
BHP

Kontrola jakości

Kontrola wymiarów
Kontrola spoin - VT, PT, MT
Kontrola malatury
Próby robocze: spawanie,
malowanie

Wsparcie IT

Zintegrowany system
zarządzania produkcją
Całość technologii w systemie
Całość zleceń produkcyjnych
w systemie
Raportowanie i identyfikacja
operacji pracowników on-line

R&D

Zabezpieczenia antykorozyjne
Spawanie
Kontrola jakości
Inne