background

Sektor dźwigowy i transportowy

Istotną część produkcji firmy ASCO stanowią maszyny dźwigowe i transportowe m.in. wspierające prace serwisowe na budynkach, tamach i innych obiektach wysokich. Urządzenia te trafiają do odbiorców z całego świata.

Przykładowe realizacje
Teleskopowa maszyna typu BMU z jezdną podstawą nożycową
Teleskopowa maszyna typu BMU z jezdną podstawą stałą
Maszyna typu BMU z jezdną podstawą teleskopową